ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್

    “ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು”, ಅಥವಾ “ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು”. ಮುಖ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ, ಬಲವಾದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಕಡಿಮೆ ಬೂದಿ, ಕಡಿಮೆ ಗಂಧಕ, ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಚೇತರಿಕೆ ದರವಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯೋಜಕವು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ. ಉಕ್ಕಿನ ಕರಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ, ಸ್ಥಿರ ಇಂಗಾಲವು 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.